Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

Yerel Avcı Kota Başvuruları ve Tahsisleri...

Mart 20, 2017

Bilindiği üzere, 2017-2018 Av: “2016-2017 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı” Madde 7 (m)  bendinde “Yerel avcı kotasının olduğu bazı sahalara ilin mülki sınırı içerisine bazı sahalara ise sahanın bağlı olduğu ilçe/ilçelerde 8 yıldır ikamet eden avcılar müracaat edebilir. Bu durum müdürlükçe kararlaştırılır.“  ve Madde 55.ç.4.d bendinde "Bölge Müdürlüklerince, talimatla belirlenenler dışında kriter belirlenebilir." hükümleri yer almaktadır.

 

Bu hükümlerden hareketle 2017-2018 Av yılında Antalya ili sınırları içerisinde yer alan Sivridağ YHGS(2) , Üzümde YHGS(1) ve İbradı DA(1) ’da  ilan edilen 4 adet yaban keçisi yerel avcı kotasının tahsisi için ilimiz mülki sınırları içerisinde yer alan tüm avcıların müracaatları kabul edilecek, ancak değerlendirme esnasında sahanın bağlı olduğu ilçe/ilçelerde 8 yıldır ikamet eden avcıların başvurusu öncelikli olarak değerlendirilecek ve sahanın bağlı olduğu ilçede ikamet eden avcılardan başvuru olmaması neticesinde ilin mülki sınırı içerisinde 8 yıldır ikamet eden avcıların başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.