Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

Antalya Av Kılavuzluğu Eğitim Duyurusu...

Haziran 14, 2017

ANTALYA AV KILAVUZLUĞU EĞİTİM DUYURUSU

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

VI. Bölge Müdürlüğü – Antalya Şube Müdürlüğü

 

AV KILAVUZLUĞU EĞİTİM DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 28.02.2014 tarihli “Av Kılavuzlarının Seçimi, Çalışma ve Görev Almalarıyla ilgili Talimatı gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğünce Av Kılavuzluğu Eğitim yapılacaktır.

A)Eğitimin Yapılacağı Yer              : Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

B) Eğitimin Yapılacağı tarih ve saat          : 27-28 Temmuz 2017, Saat: 09:00

 

C) Eğitime Katılım başvurusunun Yapılacağı Yer:

 a)  Başvurular VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğümüze yapılacaktır

 b) Şube Müdürlüğümüz Adresi: (Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü) Sedir Mah. Vatan Bulv. Orman Bölge Müdürlüğü sitesi içi Antalya DKMP Şube Müdürlüğü binası

D)Eğitim başvurusunu yapılabileceği son tarih ve saat :  21 Temmuz 2017, Saat: 17:00

AV KILAVUZLUĞU EĞİTİM BAŞVURU ŞARTLARI:

 

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

  

3-Okur-yazar olmak,

 

4-Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 

5-Kamuda daimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak,

 

şartları aranır.

 

AV KILAVUZLUĞU EĞİTİMİ İÇİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 

a.       Başvuru formu (Ek-1),

b.      Nüfus cüzdanı ve adrese dayalı nüfus sisteminden ikamet bilgisi,

c.       Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair rapor,

d.      Sabıka kaydı, (Yukarıdaki Av kılavuzu semineri başvuru şartları dördüncü maddesinde belirtilen haller dışında )

e.       Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

f.       Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin örneği,

g.      Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (Verilmesi zorunlu olmayan belge)

 

Eğitimde; av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av hukuku, av turizminde düzenlenmesi zorunu belgeler, yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi, ekoloji, takip, bulma ve belirleme, trofenin çıkartılması, trofe ölçümü, harita bilgisi, iletişim, silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi, ilk yardım, uluslararası sözleşmeler, av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları ile sınavı içerir Ek-2’deki Eğitim programı uygulanır.    

Eğitim en fazla 40 kişinin başvurusu kabul edilecektir. Başvurunun bu sayıdan fazla olması durumunda 1 inci ve 2 nci maddede yeralan şartları taşıyanlardan av organizasyonunda görev almış olanlara, günlük avlanma ve ödeme taahhütnamesinde imzası bulunanlara, bölgede köy tüzel kişiliği temsilcisi olarak görev yapanlara, yabancı dil bilgisi, düzeyini belgeleyenlere, avcı eğitim kurs bitirme belgesi olanlara, ilde 5 yıldan daha uzun süredir ikamet edenlere başvuru kabulünde öncelik tanınır. Bu nedenle başvuru evrakları ile birlikte bu belgeler de verilecektir.

Eğitim süresi 2 gün olup tam zamanlı katılımla uygulanacaktır. Sınav soru ve süresinin belirlenmesi, sınavın yapılması ve değerlendirilmesi Müdürlükçe oluşturulan sınav komisyonunca yapılacaktır. Sınav, test usulüyle seminer programı sonunda yapılır ve geçer not 100 üzerinden 70’tir. Arazi deneyimi, alanı tanıma, yönlendirme yeteneği olanlara; günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine en az 3 kez imza atanlara, av organizasyonuna en az 3 kez katıldığını kanıtlayanlara en fazla 20 puan, alınan puana göre eklenir.

Eğitim sonunda başarılı olanlara, av kılavuzluğu sertifikası Müdürlükçe verilir. Sınavda başarılı olan adaylardan 20 (Yirmi) aday av kılavuzu olarak görevlendirilecektir. Sınav sonucunda 20 (Yirmi) kişiden fazla av kılavuzu adayının başarılı olması durumunda av kılavuzu seçimi en yüksek puandan başlayarak değerlendirilir, sıralanır. İhtiyaç duyulması halinde 1. yedekten başlayarak av kılavuzları belirlenir.

Av kılavuzluğu sertifikası verilenlere talepleri halinde av kılavuzu kimlik kartı Müdürlükçe verilir. Av kılavuzluğu sertifika sahibinin av kılavuzu olarak görev yapabilmesi için, av kılavuzu kimlik kartı alması zorunludur. Av kılavuzu, kimlik kartı aldığı Müdürlük sahalarında görev yapar. Av kılavuzu kimlik kartının geçerlilik süresi beş yıldır. Talepliler, beş yıllık sürenin sonunda tekrar eğitim programına katılabilirler.

Eğitime katılım ücretsizdir. Seminer katılımcıları yol, yemek ve konaklama vb. giderlerini kendileri karşılayacaktır.

(İletişim bilgileri; Tel: (02423350009-116 Antalya İl Şube Müdürlüğü, Mühendis Mustafa YALIM)

EKLER:

Av Kılavuzu Başvuru Formu için tıklayınız...

Seminer Programı için tıklayınız...