Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

Sivas İli Av Kılavuzluğu Seminer Duyurusu...

Ağustos 09, 2018

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

XV. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü

 

AV KILAVUZLUĞU SEMİNER DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 14.04.2016 tarihli “Av Kılavuzlarının Seçimi, Çalışma ve Görev Almalarıyla ilgili Talimatı gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğünce 2. Av Kılavuzluğu semineri yapılacaktır.

A)Seminerin Yapılacağı Yer           : Sivas Şube Müdürlüğü toplantı salonunda (Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi No:6/1 Merkez/SİVAS adresinde)

B) Seminerin Yapılacağı tarih ve saat        : 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Saat: 09.00

C) Seminere Katılım başvurusunun Yapılacağı Yer       :

Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi No:6/1 Merkez/SİVAS adresine 03.09.2018 tarih ve saat 17:00 kadar bizzat ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecektir.

D) Av Kılavuzluğu Seminerine Başvuru Şartları:

a)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)     Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c)     Okur-yazar olmak,

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d)     Kamuda daimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak, şartları aranır.

E) Av Kılavuzluğu Semineri İçin Müdürlüğe Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler;

a) Başvuru formu (Ek-1), ve bu formda yazılı olan belgelerle birlikte yapılır.

b) 1.(Değişik 14.07.2015/1001 sayılı olur) (T.C Kimlik No, Adı Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi bölümlerinin doldurulması)

c) 2.(Değişik 14.07.2015/1001 sayılı olur) (Adli sicil beyanı bölümünün doldurulması “Örnek: Adli sicil kaydım yoktur / vardır veya arşiv kaydım vardır” )

d) 4.(Değişik 14.07.2015/1001 sayılı olur) (İkamet adresi bölümünün doldurulması)

e) Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair rapor,

f) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

g) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin örneği,

h) Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (Verilmesi zorunlu olmayan belge)

Sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunu belgeler, uluslar arası sözleşmeler; yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi, ekoloji; takip, bulma ve belirleme, harita bilgisi; trofenin çıkartılması, trofe ölçümü; iletişim, ilk yardım; silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi; av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları ile sınavı içerir Ek-2’deki seminer programı uygulanır.

Av kılavuzluğu sertifika programının katılımcıları, ikameti gözetilmeksizin ülke genelinde yapılan istedikleri programlara katılabilir. Av kılavuzluğu sertifika programında katılımcı sayısında sınırlaması yoktur.

          Başvuruları uygun görülen katılımcılardan öncelik, yöre halkı ile avcı kuruluşu üyeleridir. Daha sonra sırasıyla; av organizasyonunda görev almış ya da günlük avlanma ve ödeme taahhütnamesinde imzası bulunanlara, köy tüzel kişiliği temsilcisi olarak görev yapanlara, avcılık belgesi sahibi olanlara, yabancı dil bilgisi düzeyini olumlu olarak belgeleyenlere, avcı eğitim kurs bitirme belgesi olanlara tanınır.

Seminer süresi 2 gün olup tam zamanlı katılımla uygulanacaktır. Sınav soru ve süresinin belirlenmesi, sınavın yapılması ve değerlendirilmesi Müdürlükçe oluşturulan sınav komisyonunca yapılacaktır. Sınav, test usulüyle seminer programı sonunda yapılır ve geçer not 100 üzerinden 70’tir. Arazi deneyimi, alanı tanıma, yönlendirme yeteneği olanlara; günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine en az 3 kez imza atanlara, av organizasyonuna en az 3 kez katıldığını kanıtlayanlara en fazla 20 puan, alınan puana göre eklenir. Seminer sonunda başarılı olanlara, av kılavuzluğu sertifikası Müdürlükçe verilir. 

Av Kılavuzluğu sertifikası sahibine talepleri halinde av kılavuzu kimlik kartı Müdürlükçe verilir. Av kılavuzluğu sertifika sahibinin av kılavuzu olarak görev yapabilmesi için, av kılavuzu kimlik kartı alması zorunludur. Av kılavuzu, tüm illerde görev yapabilir. Av kılavuzu kimlik kartının herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Alınan av kılavuzu kimlik kartı geçerlilik süresi sonunda talep halinde yeniden düzenlenir.

Seminere katılım ücretsizdir. Seminer katılımcıları yol, yemek ve konaklama vb. giderlerini kendileri karşılayacaktır.

EKLER:

 

Av Kılavuzu Başvuru Formu için tıklayınız...

 

Seminer Programı için tıklayınız...