Skip Navigation LinksAnaSayfa > Hizmet Standartlarımız

 

Kamu Hizmetleri Standartları

 

Kamu kurum ve kuruluşları, 31.07.2009 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince “Kamu Hizmet Standartları Tablosu”nun oluşturulması ile yükümlü kılınmışlardır.

Kamu Hizmet Standartları tablosu, kamu kurum ve kuruluşlardan gerçek ve/veya tüzel kişilere (vatandaş, şirketler, sivil toplum kuruluşları vb.), başvuruları üzerine sunulan bütün hizmetlerde istenen belgeler ile hizmetin sunumu için ortalama tamamlanma sürelerini içeren, bu hizmetlerin sunumunda oluşabilecek herhangi bir sorun karşısında gerçek ve/veya tüzel kişilerin başvuracağı yetkililerin iletişim bilgisinin bulunduğu tablodur.

Kamu Hizmet Standartları tablosunda belirtilenlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığını tespit etmeniz durumunda öncelikle ilk müracaat makamına sonrasında ikinci müracaat makamına başvurunuz.

 

Bölge Müdürlüğü Hizmet Standartları

 

Milli Park Müdürlüğü Hizmet Standartları