Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

Antalya İli 2018-2019 Av Yılı Yerel Avcı Kota Değerlendirmeleri...

Mayıs 02, 2018

"2018-2019 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı" 12.04.2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Talimatın Madde 7 (l) bendinde "Yerel avcı kotasının olduğu bazı avlaklara ilin mülki sınırı içerisinde, bazı avlaklarda ise avlağın bağlı olduğu ilçe/ilçelerde 8 yıldır ikamet eden avcılar müracaat edebilir. Bu durum Müdürlükçe kararlaştırılır." ve Madde 55 (ç.3.d) bendinde "Bölge Müdürlüklerince, talimatla belirlenenler dışında da kriter belirlenebilir." hükümleri yer almaktadır.

       Bu hükümlerden hareketle 2018-2019 Av yılında Antalya ili sınırları içerisinde yer alan Sivridağ YHGS (2), ve Akseki DA (1)'nda ilan edilen 3 adet yaban keçisi yerel avcı kotasının tahsisi için ilimiz mülki sınırları içerisinde yer alan tüm avcıların müracaatları kabul edilecek, ancak değerlendirme esnasında sahanın bağlı olduğu ilçe/ilçelerde 8 yıldır ikamet eden avcıların başvurusu öncelikli olarak değerlendirilecek ve sahanın bağlı olduğu ilçe/ilçelerde ikamet eden avcılardan başvuru olmaması ya da başvuruların istenen kriterleri sağlamaması durumunda ilin mülki sınırı içerisinde 8 yıldır ikamet eden avcıların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.